לראשונה בישראל!!!

קורס עיצוב גבות דיגיטלי!!!

שמעתן נכון…. כל סודות המקצוע בקורס אינטרנטי ישירות לנייד/למחשב שלכן, עד הבית.

  • מעוניינת בהכנסה נוספת בקלות ובפשטות?
  • תמיד חלמת להיות מעצבת גבות מצליחה?
  • את כבר עוסקת בתחום ומרגישה שמשהו חסר?

Yafit Moyal

יפית מויאל

מאסטרית בעיצוב גבות ואיפור קבוע בגבות.

יפית הינה מובילת דרך בתחום הגבות, תחום מתפתח ומבוקש היום בקרב מקצועיות ולקוחות המתעניינות בטיפוח ויופי, בלי פשרות בצורה הטבעית ואופנתית ביותר.
בנוסף, יפית מעבירה קורסים פרונטליים מבוקשים בשיטת מיקרובליידינג (איפור קבוע בגבות). כעט היא כאן כדיי לחלוק איתכן את הסודות הכי כמוסים שיהפכו אתכן למעצבות גבות מובילות
בקורס נלמד את סודות המקצוע בשישה שיעורים שאותם תקבלי בעזרת סיסמא אישית למייל הפרטי שלך.

שיעור ראשון – שיעור מבוא שמסביר לנו על אופנה העכשווית בתחום הגבות. ומה משמעות מבנה הגבה למראה הפנים שלנו.

שיעור שני – נילמד מהם הכלים שאיתן נשתמש לצורך עיצוב הגבות (הפתעות חדשות) וכיצד משתמשים בהם.

שיעור השלישי – נילמד כיצד נימרוט שיער מיותר באמצעות חוט. כלי חשוב מאוד לעיצוב גבות.

שיעור הרביעי – נילמד כיצד ניגשים למריטה נכונה במיקום מדוייק. נילמד איך יודעים להחליט אלו שערות נימרוט ללא טעויות לפי שיטה מיוחדת שאותה יפית פיתחה עם השנים.

שיעור החמישי – ניצפה בטיפול עיצוב גבות מלא מקרוב תוך הסבר מפורט מתחילתו ועד סופו.

שיעור השישי – נסכם את החומר, נחבר הכל יחד לתוצאה מושלמת.

עכשיו במחיר מבצע של

260 ₪

1: השימוש באתר מהווה הסמכת המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.

2:תנאי המשתמש באתר מנוסחים בלשון נקבה רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

3:זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד, המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהוא.

4:המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.

5:המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע בין שהוא מודפס כשירטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעיים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פרט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהוא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישורין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

6:ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח או שידור של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור.

7:המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו ליעד אחר.

8:החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסידרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או מכשולים.

9:החברה, לרבות מנהליה עובדיה וכלל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

10:בעת ההרשמה לאתר או לרכישת הקורס הדיגיטלי אינטרנטי, רשאית החברה לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

11:לידיעת המשתמשים- אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

12:המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

13:החברה מודיעה שהיא הינה שומרת על פרטיות המשתמש, בין היתר באמצעות דף תשלום מאובטח, ובהתאם החברה לא תיפגע בפרטיות הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנת הפרטיות.

14:מיד לאחר ביצוע רכישה רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, רשאית החברה לתת הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נידחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה .

15:יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה ו/או הספקים. הרישום שנירשם במחשבי החברה יהווה ראיה סופית וחלוטה לנכונות הפעולות. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה אך רשאית החברה לדרוש את התמורה גם בכל דרך אחרת.

16:המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכל הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

17:במקרה בו לא אושרה העסקה על יד חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. המשתמש מסכים, כי במקרה כזה יהא מחויב כלפי החברה, בעוד כלפי החברה פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י המשתמש. במקרה כאמור, יחשב מועד הרכישה רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

18:במידה והמשתמש/רוכש מעוניין לבטל עסקה , ביטול העסקה אכן יתבצע אך ורק לפני מועד קבלת סיסמא לצפייה בסרטונים ו/או תחילת צפייה בסרטוני ההדרכה. לאחר קבלת סיסמא או צפייה בסרטוני הדרכה, לא יבוצע ביטול ו/או החזר כספי או זיכוי עבור הרכישה לא באופן חלקי ולא באופן מלא.

19:החברה תהא רשאית לבטל עסקה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל מועד שהוא לרבות במידה ויתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית.

20:המשתמש מצהיר , כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.

21:משתמש שרכש את שירותי הקורס הדיגיטלי/אינטרנטי באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.

22:המשתמש מצהיר כי בכל מקרה מסוג זה, זה לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס עם הסכמתי לכל תנאי בתקנון האתר.

לפרטים נוספים